Werkzaamheden

Voor alle online Bouwcenter activiteiten heb ik analyses uitgevoerd om de effecten van werkzaamheden in kaart te brengen. Deze rapportages heb ik verschillende jaar-, kwartaal- en maandrapportages uitgewerkt. Voor maken we gebruik vanuit verschillende databronnen o.a. mailing software, Google analytics e.d.

Jaar: 2013 – 2018